AAR Bike Bisiklet Paylaşımı ve Operatör/Bisiklet Kullanım Şartları ve Kiralama Sözleşmesi

Lütfen; burada “Operatör” olarak anılan Anadolu Açıkhava Reklamcılık A.Ş.  tarafından sağlanan bir bisiklet paylaşım hizmeti markası olan AAR Bike’dan bir bisiklet (“Bisiklet”) kiralamadan veya kullanmadan önce bu kullanım şartlarını ve koşullarını dikkatlice okuyunuz. Bisiklet kiralayarak veya kullanarak, burada yer alan tüm hükümleri ve koşulları kabul etmiş oluyorsunuz. Tüm kullanım şartlarını ve koşullarını kabul etmiyorsanız, operatörden veya iştiraklerinden, değerlendirme ve program açıklamasından bisiklet kiralamanıza veya kullanmanıza izin verilmez.

1. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI ve KAPSAMI

Bu Bisiklet Kiralama Kullanım Hüküm ve Koşulları Sözleşmesi (“Sözleşme”) siz (“Sürücü” veya “Kullanıcı”) ile Anadolu Açıkhava Reklamcılık A.Ş.  (“Operatör”) arasındadır. “Siz” veya “Sürücü” bu sözleşmeyi kabul eden, AAR Bike bisiklet paylaşımını kullanmak için üyeliğinizi kaydeden taraftır.

1.1 KABUL

Sürücünün operatörden bisiklet kiralamasından bağımsız olarak, üyelik kaydı yapan bisiklet sürücüsü bu sözleşmenin hüküm ve koşullarını kabul eder.

1.2 EKİPMAN

Operatör, bisikletlerin elektronik olarak kontrol edilen bir kilit (“Kilit”) ile kullanıldığı GeoBlock bölgeleri (“bırakma bölgeleri/istasyonlar”) ağı sağlar. Bir bırakma bölgesinde bulunan ve tamamen veya kısmen herhangi bir AAR Bike bisikletinden oluşan yukarıda belirtilen tüm ekipman ve diğer ekipmanlar “Operatör Ekipmanı” olarak anılır.

1.3 ÇALIŞMA KOŞULLARI

Sürücü, AAR Bike APP aracılığıyla ticari satış noktalarından bir üyelik satın almalı ve sistemce kabul edilebilir bir ödeme şekli belirlemelidir. Sürücü, AAR Bike APP aracılığıyla üyelik satın aldığında ve kabul edilebilir bir ödeme şekli girdiğinde, Operatör Alt Hesabını kullanarak AAR Bike’ı açarak, akıllı telefonundaki Bluetooth Bağlantısını etkinleştirerek her seferinde bir bisiklete erişebilir ve bisikletteki AAR Bike numarasını manuel olarak girerek kiralamayı başlatır. Kiralama, bisikletin kilidi açılarak istasyondan serbest bırakıldığında başlar ve bisiklet, belirlenen bırakma bölgesinde (istasyonda)  kurulu olan zincir sistemlerine kilitlendiğinde sona erer. Sürücü, bisikletten ayrılmadan önce, bisikletin son halinin fotoğrafını çekerek, sürüşün tamamlandığını gösteren sürüş özetini beklemelidir. Bisiklet belirlenmiş bir bırakma bölgesine iade edilmezse ek ücretler uygulanır. Kiralama süreleri yuvarlanarak ve ardından bir sonraki en yüksek dakikaya eşit olarak dağıtılır.

1.4 KISITLAMALAR

Sürücü, Sözleşmede’ki beyan ve gerekliliklere uymanın yanı sıra aşağıdaki kısıtlamaları kabul ettiğini beyan, kabul ve taahhüt eder. 

Bisiklet, sürücü tarafından belirlenen bırakma bölgeleri dışında bırakılamaz. Kiralama, bırakma bölgesi (istasyon) dışında sonlandırılmaya çalışılırsa sürüş sona erdirilmez. Kiralayanın geçici kilitleme yapması mümkündür. Geçici kilitleme kiralamanın sonlandırıldığı anlamına gelmez. Kiralama ancak ve ancak bırakma bölgesinde (istasyon) bisikletin kilit zincir sistemine bağlanması ve sürücünün AAR Bike uygulamasından kiralamanın bittiğine dair bilgilendirilmesi ile sonlandırılmış olur.

 

2. BİSİKLET KİRALAMA PLANLARI VE ÜCRETLERİ

 

2.1 KİRALIK BİSİKLET KULLANIM ÜCRETİ

Kiralık bisiklet kullanım ücreti, ilk 10 dk’sı 0.50 (elli kuruş)TL, 10 dk.lık süreden sonraki ilave süreler dakika hesabı yapılmaksızın her bir saate kadar 1.50 (bir buçuk)TL’dir.  Her kiralama başlangıcında kullanıcıdan sürücüye ödeme sistemi üzerinden 20 (yirmi)TL bloke konulur. Bloke edilen bu tutar, kiralama sonlandırıldıktan sonra kullanıcıya iade edilir.

2.2 MAKSİMUM KİRALAMA SÜRESİ

Bir bisikletin azami kiralama süresi günlük 12 saattir. Bir bisiklet belirlenmiş bir bırakma bölgesine iade edilmezse ve kiralama 12 saat içinde sona erdirilmezse, operatör sürücüden 2.000.(ikibin)TL cezai şart talep etme hakkına sahiptir.

2.3 TAMİR ÜCRETİ

Bir bisiklet, sürücünün kullanımı sırasında, normal aşınma ve yıpranmanın ötesinde, sürücünün ihmali veya kasıtlı davranışı sonucunda hasar görürse veya parçası sökülür/değiştirilir ise, onarım bedeli sürücüden tahsil edileceği gibi ayrıca bu tür hasarın onarılma maliyetine eşit bir ücret tahsil edilir.

2.4 ÇALINMIŞ BİSİKLET ÜCRETİ

Sürücü bir bisikleti kilidi açık veya gözetimsiz bırakırsa veya çaldırırsa, operatör sürücüden 2.000.(ikibin)TL tutarında bir değiştirme veya ekipman ücreti talep etme hakkına sahiptir.

2.5 İHLALLER

Sürücü, bisikleti park ettiği konumun bir sonucu olarak, kiralama süresi boyunca bisiklete veya operatöre karşı işlenen park ve ceza ücretlerinden tamamen sorumludur. Operatör, bu sebeplerle herhangi bir bedel ödemek zorunda kalırsa bu bedel sürücüden tazmin edilir. Kiralama süresi boyunca meydana gelen tüm park ve cezalardan sürücü sorumludur. Sürücü, bu tür iddiaların işlenmesi, takip edilmesi ve/veya savunulması için her türlü masraf, harcama ve/veya avukatlık ücretlerini operatöre tazmin etmeyi kabul ve taahhüt eder.

2.6 BANKA VEYA KREDİ KARTI İLE KULLANIM/KİRALAMA YAPMAK

Sürücü, bir bisiklet kullanmak için kaydolmadan önce operatöre geçerli (son kullanma tarihi dolmamış) bir banka veya kredi kartı sunmalıdır. Sürücü, sunulan banka veya kredi kartı bilgilerini kullanmaya yetkili olduğunu operatöre beyan ve garanti eder. Sürücü, bu sözleşme kapsamında sürücüye yüklenen tüm bedellerin bilgilerini sağladığı banka veya kredi kartından tahsil etmesi için operatöre yetki vermiş olur. Sürücünün operatörde kayıtlı ödeme yönteminin herhangi bir nedenle reddedilmesi durumunda, sürücünün bir bisiklete erişimine izin vermek için ödeme bilgilerini güncellemesi gereklidir.

3. BİSİKLET KULLANIMI KISITLAMALARI VE DİĞER HÜKÜM VE KOŞULLARI

3.1. BEYAN VE GARANTİLER

Sürücü, aşağıdaki gereksinimleri sağlamak durumunda olduğunu bildiğini ve bu gereksinimleri sağladığını beyan ve garanti eder:

a)Bir bisikleti kiralamak için minimum 18 yaşında veya daha büyük olduğunu.

b)Bir bisikletin güvenli yasal kullanımı için gerekli yetkinlikler/beceriler konusunda deneyimli ve fiziksel/zihinsel olarak bisiklete binmek için her bakımdan uygun durumda olduğunu.

c)Üyelik esnasında verdiği tüm bilgilerin daima ve her bakımdan doğru, eksiksiz ve gerçeğe uygun olduğunu.

3.2. KABULLER

Üyelik kaydı yapan bisiklet sürücüsü bu sözleşmeye onay verdiğini, tüm yükümlülüklerinin ve yasaların izin verdiği ölçüde tamamen ve koşulsuz feragatinin farkında olduğunu, tüm riskleri ile kabul ederek onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bunun yanı sıra sürücü aşağıdakileri de kabul ve beyan eder:

a)Sürücü, caddelerde bisiklet sürmenin sürücüler, yayalar ve yol koşulları nedeniyle kaza riski oluşturduğunun tamamen farkındadır ve bu tür kazalardan kaçınmak için sürücü dikkatli olmalıdır.

b)Sürücü trafik kuralları konusunda tamamen eğitimlidir ve bir bisikleti kullanma ve sürme becerisine sahiptir, bisiklet sürmeye makul derecede yetkin ve fiziksel olarak uygun olduğunu beyan eder. Bisikleti nasıl çalıştırılacağını veya bisiklete binmeyi öğrenmek için operatöre veya AAR Bike sorumluluk yükleyemez.

c)Sürücü, kask ve koruyucu donanım kullanmamak veya bisikleti dikkatli ve makul ölçüde yetkin bir şekilde kullanmamak, bedensel yaralanma veya ölümle sonuçlanabileceğinin bilincinde olduğunu ve sorumluluğun kendisinde olduğunu kabul eder.

d)Kask ve koruyucu ekipmanın temin edilmesinden ve kullanılmasından, trafik kurallarının gerektirdiği ölçüde güvenlik tedbirlerini almaktan yalnızca sürücü sorumludur.

e)Bir Bisikleti dikkatli ve makul ölçüde yetkin bir şekilde kullanmaktan ve sürmekten yalnızca sürücü sorumludur.

f)Bir kask ve koruyucu donanım, kullanılsa bile, bir kaza durumunda bedensel yaralanma riskini ortadan kaldırmacağının sorumluluğu sürücünündür.

g)Tüm bisikletler, her zaman operatörün münhasır mülkiyetindedir ve öyle kalacaktır.

h)Bisikleti yasaklanan yerlere park etme ücretleri de dahil olmak üzere, bisikleti kullanırken sürücü tarafından maruz kalınan tüm hareket ihlallerinden ve/veya para cezalarından yalnızca sürücü sorumludur.

i)Operatör, sürücünün veya sürücünün bisikletin kullanımıyla ilgili herhangi bir sigorta sağlamakla yükümlü değildir ve operatörün kendi seçimine bağlı olarak sigorta yaptırması durumunda, sürücü herhangi bir sorumluluk, mülk hasarı, yaralanmadan sorumlu olmaya devam eder. Sürücünün kiralamadan kaynaklanan başkalarına verdiği zararlar, bunlara bağlı cezalar, para cezaları, kayıplar ve/her türlü masrafla, sürücünün sorumluluğundadır.

j)Sürücü, bisikleti kullanırken veya elinde bulundurduğu sırada mülke zarar verir veya başka bir kişinin yaralanmasına neden olursa, bu tür hasar veya yaralanmalardan yalnızca sürücü sorumludur.

k)Sürücü bisikleti aldığı haliyle aynı durumda operatöre iade etmek zorundadır.

l)Bisikletin uygunsuz kullanımından veya kötüye kullanılmasından kaynaklanan her türlü zarardan ve bu zararların maliyetinden sürücü sorumludur.

m) Sürücü, işbu sözleşme ile sağlanan hizmetleri kullanırken trafik kuralları başta olmak üzere yürürlükteki tüm yasal düzenlemelere ve bisikletler için kanunlar ve uygulamada belirlenen tüm kurallara uymaktan bizzat sorumlu olduğunu, kullanımını yasal sınırlar çerçevesinde gerçekleştireceğini taahhüt eder.

n) Sürücü, sürüş esnasında üçüncü şahısları rahatsız edecek veya zarar verecek hareketlerden kaçınmakla ve mala zarar verecek hareketlerden bulunmamakla bizzat yükümlüdür.

o) Sürücü, hizmetlerin kullanımı sırasında gerçekleşebileceğinin bilinebilir veya bilinemeyecek, öngörülebilir ya da öngörülemeyecek olması fark etmeksizin tüm hatalı veya kurallara aykırı kullanım sonucunda meydana gelebilecek kazaları, ileri sürülebilecek iddiaları, talepleri, zararları, kayıpları, bunlara ilişkin her türlü hukuki ve cezai sorumluluğu, masraf ve yargılama giderlerini, avukatlık ücretlerini ödemekle yükümlüdür.

p)Operatör, bisikletleri servise sunar ve bu tür kiralamanın mevcut olması, yalnızca bir bisikleti kendi başına kullanabilen ve yetkin olan ve bu sözleşmenin tüm hüküm ve koşullarını kabul etmiş kişiler tarafından kullanılması amaçlanmıştır.

3.3. GEREKLİLİKLER

Operatörün, sürücünün programa katılmasına ve bir bisiklet kiralamasına izin verme anlaşmasının emsal koşulu olarak, sürücü herhangi bir bisiklet kullanımı sırasında aşağıdakileri yapacaktır (“Kullanım Gereksinimleri”):

a)Bisikletin iyi çalışır durumda olduğundan emin olmak için kullanmadan önce bisikleti dikkatlice inceleyin.

b)Frenler, lastikler, vitesler, pedallar, ışıklar, kadro ve sele dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, kullanım amacına geçmeden önce bisikletin çalıştırma bileşenlerini test edin.

c)Bisiklette herhangi bir kusur, arıza veya gerekli onarım için operatör müşteri hizmetlerine derhal haber verin. Gerekirse ayrıca müşteri hizmetleri ile e-postası yoluyla operatör ile de iletişime geçin.

d)Bisikleti çalıştırmadan önce seleyi uygun yüksekliğe ayarlayın.

e)Hava koşullarına göre güvenli kullanım için bisiklete binme davranışını ayarlayın.

f)Bisiklete binme deneyiminiz, makul ölçüde deneyimli ve sağduyulu bir bisiklet sürüşüne göre ayarlayın.

g)Bisikletin çalınması veya bisikletin kullanımı sırasında meydana gelen ve bedensel yaralanmayla sonuçlanan bir kaza olması durumunda derhal operatör ve yerel polis ile iletişime geçin.

3.4. KULLANIM KISITLARI

Sürücü aşağıdaki eylemlerden hiçbirini yapmaz. (“Kullanım Kısıtları”):

a)18 yaşından küçük sürücü bisiklet kullanımı/kiralaması yapamaz.

b)Sürücünün bisikleti güvenli bir şekilde kullanmasını engelleyecek herhangi bir fiziksel veya zihinsel durumu varsa bisiklet kullanamaz.

c)Sürücü bisikleti güvenli bir şekilde kullanmasını engelleyen herhangi bir öğeyi taşırken bisiklet kullanamaz.

d)Bisikleti alkol, uyuşturucu veya sürücünün bisikleti güvenli bir şekilde kullanma becerisini bozan diğer herhangi bir maddenin etkisi altındayken kullanamaz.

e)Telefon aramaları, metin mesajları, müzik veya sürücüyü bisikletin güvenli çalışmasından alıkoyan diğer herhangi bir kullanım dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir cep telefonu veya mobil elektronik cihaz kullanamaz.

f)Bisikleti başka herhangi bir kişinin kullanmasına veya birden fazla kişinin bisiklette taşınmasına izin veremez.

g)Geçerli herhangi ulusal ve yerel yasayı ihlal edemez.

h)Dolu, toz fırtınaları, sis, şiddetli yağmurlar veya şimşekli fırtınalar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, olumsuz hava koşullarında bisikleti herhangi bir şekilde kullanamaz

i)Herhangi bir kusuru olan, düzgün şekilde çalışmayan veya tamire ihtiyacı olan bir bisikleti kullanamaz.

j)Bisikletin veya herhangi bir bileşeninin arızalanması durumunda bisikleti kullanmaya devam edemez.

k)Bisikleti yarış, hileli sürüş, atlama, akrobasi sürüşü ve/veya arazi sürüşü için kullanamaz.

l)Bisikleti herhangi bir ticari amaç için kullanamaz.

m)Bisikletle herhangi bir kişi veya nesneyi çekme, taşıma veya itme için kullanamaz.

n)Herhangi bir bisikletin herhangi bir aksesuarını, parçasını veya bileşenini çıkaramaz veya değiştiremez.

o)Bisikleti, vadeleri geldiğinde geçerli kullanıcı ücretlerini ödemeden kullanamaz.

4. HİZMET SINIRLAMALARI

Sürücü, operatörün bisikletleri halka kiralamak üzere kullanıma sunduğu tarihten itibaren ve sonrasında, operatörün dilediği zaman bisiklet kiralama programının tamamını veya bir kısmını askıya alabileceğini, indirme bölgelerinin/istasyonların yerini değiştirebileceğini, kiralık bisiklet sayısını azaltabileceğini ve bisiklet kiralama programını tamamen kendi takdirine bağlı olarak kaldırabileceğini kabul eder. Sürücü ayrıca operatörün olumsuz hava koşulları veya sair sebeplerle bisikletin kullanılabilirliğini veya kiralanmasını askıya alabileceğini kabul eder. Operatörün bisiklet kiralama hizmetleri 15 günden fazla askıya alınmadıkça, sürücü kullanılmayan kiralama süreleri için herhangi bir ücret iadesi alma hakkına sahip olamaz. Operatör, bisikletlerin herhangi bir zamanda herhangi bir istasyonda kiralanabileceğini beyan veya garanti etmez. Operatör istediği zaman bisikletlerinin iadesini talep edebilir.

5. YÜKÜMLÜLÜĞÜN SERBEST BIRAKILMASI VE SINIRLANDIRILMASI

5.1 Bisikletin kiralanması ve kullanılması karşılığında sürücü;

a) Operatörün ve operatör memurları, kurul ve komisyonları, üyeler, yöneticiler, çalışanlar, tedarikçiler, acenteler, temsilcilerini,

b) Operatörün bisiklet paylaşım programı sağlamak üzere anlaşma yaptığı herhangi bir belediyeyi,

c) Bisiklet paylaşımı kullanımına yönelik istasyonlar, indirme bölgeleri dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere bir bisiklet paylaşım tesisinin bulunduğu gayrimenkulü sağlamak için sözleşme yaptığı herhangi bir mülk sahibini,

(a-b-c tümü topluca “işletmeci taraflar”) tüm iddialar, talepler, anlaşmazlıklar, kayıplar, yükümlülükler, borçlar, rehinler, masraflar, cezalar, takibatlar, dava nedenleri ve kişisel yaralanma, haksız ölüm, mal hasarı ve sürücüye veya üçüncü şahıslara yönelik yaralanmalar da dahil olmak üzere (topluca,“ bu sözleşmeden veya bisikletler dahil operatör ekipmanının kiralanması, bakımı, tasarımı, kullanımı ve/veya çalıştırılmasından veya operatör web sitesinden doğrudan veya dolaylı olarak kaynaklanan veya bunlarla ilgili bilinmeyen veya öngörülemeyen iddialar ve zararlar dahil) tüm iddia ve zarar talepleri yönünden herhangi bir sorumlulukları olmadığını kabul ettiğini, tüm hak ve taleplerden feragat ettiğini, operatör ve işletmeci tarafları, gayrikabili rücu olmak üzere ibra ettiğini kabul beyan ve taahhüt eder.

5.2 İşbu sözleşmeden veya operatör ekipmanının kiralanması, kullanımı ve/veya çalıştırılmasından kaynaklanan örnek, arızi, dolaylı, özel veya sonuçta ortaya çıkan herhangi bir zarardan hiçbir şekilde operatör veya operatör tarafları sorumlu olmayacaktır, Operatör veya operatör taraflarına bu tür bir kaybın olasılığı hakkında bilgi verilmiş olsun ya da olmasın, kar kaybı, kullanım kaybı, tasarruf kaybı veya gelir kaybı dahil herhangi bir sorumluluk teorisine dayalı olarak talepte bulunulamaz, İşletmeci veya işletmeci tarafların bu sözleşme kapsamında veya sürücünün bisikletler de dahil olmak üzere operatör ekipmanını veya işletmeci web sitesini kullanması nedeniyle herhangi bir sorumluluğu olduğu kabul edilirse, bu sorumluluk işletmeciye ödenen üyelik veya kira tutarını aşamaz.

6. RİSK KABULLERİ VE SORUMLULUK REDDİ

Sürücü, sürücünün bisikleti kiralamasının ve kullanmasının riskinin kendisine ait olduğunu açıkça kabul eder. Sürücü, bu aktiviteye gönüllü olarak katılmak için kendi özgür seçimini yaptıktan ve bisikleti muayene ettikten ve iyi çalışır durumda olduğunu onayladıktan sonra bisikleti kullanmayı kabul eder. Sürücü bisiklete binmenin tehlikeli bir faaliyet olabileceğini kabul eder. Sürücü, bisikletler de dahil olmak üzere operatör ekipmanının kiralanması, bakımı, tasarımı, kullanımı ve/veya işletimi ile ilgili tüm riskleri kabul eder, anlar ve üstlenir ve bisiklet sürmenin sürücü ve diğerleri için bedensel zararlar dahil olmak üzere risk içerdiğini kabul eder. Sürücünün veya başkalarının yaralanması, kısmen veya tamamen sakat kalması, felç olması ve ölümü ve söz konusu riskler ve tehlikeler hakkında tam bilgiye sahip olması ve bu tür riskler, hasarlar ve başkalarının ihmalinden veya yol koşullarının bir sonucu olarak ortaya çıkabilecek yaralanmalar dahil riskleri içerdiği kabul eder.

7. ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

Sözleşmeden kaynaklanan ihtilafların çözümünde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri (Çağlayan) yetkilidir.

 

8. TAZMİNAT

Sürücü, AAR Bike ve LINKA TECHNOLOGIES, LLC. dahil olmak üzere operatörü ve bağlı kuruluşlarını, bu sözleşmeden kaynaklanan tüm iddialardan savunacak ve masun tutacak, her türlü zararı kendisi tazmin edecektir. Bu sözleşmede belirtilen garantiler veya taahhütler ve tamamen veya kısmen operatörün ihmalinden kaynaklansa bile bisikletin, kilitlerin, istasyonların ve/veya operatör web sitesinin kiralanması, bakımı, tasarımı, kullanımı veya çalıştırılması ve/ veya şu anda bilinen veya bilinmeyen başkalarının ihmali halinde Operatörün takdirine bağlı olarak operatörün herhangi bir zamanda savunmanın kontrolünü ve bu tür bir iddianın çözümünü üstlenmeyi seçmesi hali dışında, tamamen, sürücü tarafından tazmin edilecek ve sürücü herhangi bir iddianın savunmasını ve çözümünü üstlenecektir Hiçbir durumda sürücü, operatörün önceden yazılı izni olmadan herhangi bir iddiada bulunamaz.

9. DEVİR ETME

Operatör, bu sözleşme kapsamındaki haklarını ve görevlerini, herhangi bir zamanda, bildirimde bulunmaksızın herhangi bir tarafa devredebilir.

10. HAKLARIN KULLANIMI

Operatörün bu sözleşmenin herhangi bir hükmünün katı bir şekilde yerine getirilmesinde ısrar etmemesi veya bu hükümleri uygulamaması, herhangi bir hüküm veya haktan feragat edildiği şeklinde yorumlanamaz. Taraflar arasındaki davranış şekli veya ticari uygulama, bu sözleşmenin herhangi bir bölümünü değiştirmek için hareket edemez. Operatör tarafından yapılan hiçbir feragat, bu sözleşmedeki herhangi bir hükmün önceki veya sonraki ihlallerinden feragat edildiği şeklinde yorumlanamaz

11. SÖZLEŞMENİN FESHİ

Operatör, herhangi bir zamanda, sebep göstermeksizin, yasal işlem yapmadan veya sürücüye bildirimde bulunmaksızın bu sözleşmeyi feshedebilir ve sürücünün sistemi kullanması işletmecinin “isteğine bağlıdır”. Sürücü tüm hak taleplerinden, eylem sebeplerinden, masraflardan ve/veya zararlardan feragat eder. İşbu sözleşmenin herhangi bir sebeple feshedilmesi durumunda, sürücü kullanılmayan kiralama süreleri için ödediği herhangi bir tutarı geri alma hakkına sahip değildir. Sürücü, istediği zaman kiralama planını feshedebilir; ancak, sürücü tarafından halihazırda kullanılan süre için operatör tarafından herhangi bir geri ödeme yapılmaz.

12. BÖLÜNEBİLİRLİK YASAĞI

Bu sözleşmenin herhangi bir hükmünün yetkili bir mahkeme tarafından kanuna aykırı olduğu tespit edilirse, anlaşmanın geri kalan hükümleri tam olarak yürürlükte kalır.

14. BİLDİRİMLER

Operatör, sürücünün e-posta adresine e-posta göndererek, mobil uygulama üzerinden mesaj göndererek veya sürücünün hesabında belirtilen elektronik adresine yazılı ve/veya telefon numarasına yazılı ve/veya sözlü olarak bildirimde bulunabilir.

Yukarıda düzenlenen kullanım şart ve koşullarını dikkatlice okuduğumu ve kabul ettiğimi, bu kapsamda sözleşmeyi incelediğimi ve sözleşme hüküm ve şartlarını kabul ettiğimi, bu onayımla birlikte sözleşmenin yürürlüğe girdiğini beyan ve taahhüt ederim.